Strategieën


Hoe kun je de ontwikkeling van schooltaal stimuleren?

Een leraar kan het leren van schooltaal door leerlingen stimuleren door

  1. zelf schooltaal te gebruiken;
  2. leerlingen te helpen met het begrijpen van de gebruikte schooltaal;
  3. leerlingen te stimuleren zelf met schooltaal te oefenen.

Om de schooltaalontwikkeling te stimuleren kan de leraar strategieën inzetten die gericht zijn op begrip en op productie van schooltaal. Hieronder kun je zien om welke strategieën het gaat. In de filmpjes worden de strategieën voorgedaan in een rekenles aan pabostudenten.

Begrip

Om leerlingen te helpen bij het begrijpen van de door jou gebruikte schooltaalkenmerken kun  je 6 verschillende strategieën gebruiken. Welke strategie je kiest hang af van de situatie. Je kunt zelf het beste bepalen welke strategie het handigst te gebruiken is.

Het gaat om de volgende 6 strategieën (klik erop voor groter beeld):

In het filmpje hieronder zie je hoe deze strategieën er tijdens een rekenles uit kunnen zien:

Productie

Om leerlingen schooltaal te laten gebruiken kun je als leraar strategieën inzetten die schooltaalproductie van de leerlingen ontlokken. Ook hierbij zijn er 6 strategieën te gebruiken. Afhankelijk van de situatie bepaal je welke strategie je inzet.

Het gaat om de volgende 6 strategieën (klik erop voor groter beeld):

In het filmpje hieronder zie je hoe deze strategieën er tijdens een rekenles uit kunnen zien:

Als je meer informatie wilt over de strategieën, dan kun je ook in het codeerprotocol Schooltaal stimuleren. Daarin staat nog iets uitgebreider beschreven waar je op kunt letten bij het uitvoeren van de strategieën. Klik daarvoor op deze link:

Codeerprotocol Schooltaal stimuleren_04092017

Nu jij

Ken je de strategieën? Test jezelf! In het onderstaande filmpje komen verschillende strategieën aan bod. Herken je ze? En wat stimuleren deze strategieën: begrip van schooltaal bij de leerlingen of productie van schooltaal door de leerlingen? Antwoorden volgen in de les.